SPIS TELEFONÓW PARAFIALNYCH

 

 

 

 

DĄBROWA

 

 

Dzienisz Kazimierz Halina

058 676 70 81

Kawecki Waldemar Jolanta

058 676 73 93

Łysz Sławomir Grażyna

058 676 70 85

Miazek Zbigniew Modesta

058 676 70 80

Naskręt Jan Franciszka

058 676 70 43

Torbicki Henryk Elżbieta

058 676 70 86

 

 

 

 

KARLIKOWO

 

 

Baran Małgorzata

058 673 78 13

Baran Marzena

058 673 77 98

Bobkowska Jadwiga

058 774 42 43

Bobkowska Jadwiga

058 774 71 03

Bobkowski Wojciech

058 774 42 44

Bradtke Maria - Sołtys

058 774 41 94

Browarczyk Joanna

058 774 42 48

Ceynowa Andrzej

058 673 78 16

Ceynowa Bernard

058 673 71 42

Ceynowa Bogumiła

058 774 42 27

Ceynowa Brunon

058 774 42 49

Ceynowa H. - Sklep

058 774 42 32

Ceynowa Jan

058 774 41 96

Ceynowa Janina

058 673 76 78

Ceynowa Janusz

058 673 70 22

Ceynowa Jerzy

058 774 43 81

Ceynowa Joanna

058 673 79 93

Ceynowa Karol

058 774 42 34

Ceynowa Leon

058 673 78 19

Ceynowa Waldemar

058 774 42 33

Ceynowa Wanda

058 673 72 91

Ceynowa Wanda

058 673 74 86

Chojnacka Irena

058 673 57 02

Ciechanowski Wiesław

058 774 41 95

Czynszak Janusz

0 604 314 510

Czynszak Janusz - Sklep

058 673 73 00

Dettlaff Wojciech

058 774 42 37

Dopke Albin

058 774 41 92

Dopke Lidia

058 774 40 31

Dziewulski Kazimierz

058 673 78 33

Elwart Stefan

058 774 43 80

Funk Kazimierz

058 673 72 69

Funk Leon

058 673 78 12

Glembin Ł. - Sklep

058 673 70 25

Glembin Łucja

058 673 71 33

Glembin Potrykus Anna

058 673 57 25

Gojke Zbigniew

058 774 42 25

Holender Kornelia

058 774 42 47

Jarmulewski Piotr

058 673 72 66

Jarmulewski Ryszard

058 673 71 35

Karczewski Henryk

058 774 42 31

Konkel Maria

058 673 73 87

Kupska Joanna

058 673 78 08

Kupska Krystyna

058 774 42 46

Kupski Leszek

058 673 79 50

Kupski Marcin

058 774 43 67

Lademann Alicja

058 673 78 29

Lewandowska Jadwiga

058 673 70 29

Lukjanek Ewa

058 774 42 29

Machol Eugeniusz

058 673 72 61

Maciszka Tadeusz

058 774 42 28

Marzejon Korneliusz

058 774 42 30

Mechliński Leonard

058 673 77 64

Minga Małgorzata

058 673 75 42

Okoń Leon

058 673 71 31

Okoń Paweł

058 774 42 23

Pieper Jan

058 673 72 67

Potrykus Urszula

058 774 42 35

Potrykus władysława

058 774 42 26

Semmerling Anna

058 774 42 36

 

 

 

 

LUBOCINO

 

 

Bielawa Janusz Urszula

058 673 78 17

Borchmann Andrzej

058 774 29 11

Borski Sławomir Maria

058 673 78 10

Bracia Bertrandt

058 774 71 82

Bracia Bertrandt

058 774 71 83

Bradtke Józef Bożena

058 673 78 23

Ceynowa Edmund Joanna

058 774 29 13

Dampc Jerzy Beata

058 774 29 23

Dominik Leonard Maria

058 673 78 15

Doppka Franciszek Irmgarda

058 774 29 09

Doppke Jerzy Bożena

058 774 41 92

Doppke Leon Alicja

058 774 29 12

Doppke Mirosław Dorota

058 774 29 27

Doppke Witold Irena

058 673 57 97

Doppke Zofia

058 673 78 11

Fietz Józef Dorota

058 774 29 15

Hinc Piotr Longina

058 673 75 38

Koszałka Krzysztof Joanna

058 774 29 20

Krzynowek Stanisław Krystyna

058 774 29 14

Maciszka Elżbieta

058 673 78 21

Maciszka Zbigniew Zofia

058 673 78 21

Okrój Edmund Teresa

058 673 78 09

Paczoska Małgorzata

058 673 78 24

Piekarski Jan Zofia

058 774 29 10

Szkoła Podstawowa

058 673 71 37

Szreder Marek Mirosława

058 673 78 17

Szymańska Ludwika

058 673 78 43

Wierzba Bernard - Sołtys

058 673 75 73

 

 

 

 

TYŁOWO

 

 

Parafia Rzymsko Katolicka

058 673 72 13

Albecki Leszek - Sołtys

0 608 624 534

Chojnacki Rafał

058 676 77 05

Czauderna Gertruda

058 676 73 99

Bobak Władysław

058 676 70 42

Czuro Danuta

058 676 77 12

Doering Andrzej

058 676 70 09

Dominik Bronisław

058 676 77 25

Dziurawiec Klaudia

058 676 77 17

Fularczyk Zygmunt

058 676 77 22

Grön Juliusz

058 676 77 19

Grygiel Jarosław

058 676 77 10

Juszczak Jarosław

058 676 70 79

Kloske Irena

058 676 77 21

Kloske Krzysztof

058 676 77 20

Maciąga Czesław

058 676 77 31

Maciąga Kazimierz

058 676 72 09

Nadolski Franciszek

058 676 77 07

Nagel Bolesław

058 676 77 00

Paszka Halina

058 676 77 23

Pierszewski Tadeusz Renata

058 676 77 29

Poerling Hubert

058 676 77 03

Poerling Krystian

058 676 77 15

Poerling Waldemar

058 676 77 02

Rogocki Jan

058 676 77 08

Schulz Janusz

058 676 77 14

Szymikowska Helena

058 670 60 49

Szymikowska Urszula

058 676 77 13

Szymikowski Bronisław

058 676 77 16

Szymikowski Henryk

058 676 77 06

Szymikowski Mirosław

058 676 77 18

Szymikowski Paweł

058 676 77 04

Szymikowski Piotr

058 676 77 11

Treder Elżbieta

058 676 77 09

Treder Jan

058 676 77 24

Treder Witold

058 676 77 01

Wika Jan

058 676 70 06

 

 

 

 

WARSZKOWO

 

 

Bach Krzysztof

058 676 63 63

Bartoszewska Bożena

058 572 22 53

Bartoszewska Eleonora

058 677 86 79

Bartoszewski Paweł

058 572 10 06

Bianga Marek

058 572 22 44

Blaszkę Wincenty

058 676 63 14

Cechosz Franciszek

058 572 22 61

Cechosz teofil

058 572 22 41

Damaszk Bolesław

058 572 22 43

Damaszk Maria

058 572 21 97

Damaszk Wacław

058 678 25 11

Darznik Wanda

058 676 63 41

Domaszk Stanisław

058 572 22 39

Falkowski Stanisław

058 572 22 48

Formela Andrzej

058 572 22 45

Formela Kazimierz

058 676 63 11

Formela Marian

058 572 22 40

Jałowska Małgorzata

058 676 63 26

Leis Janusz

058 572 22 32

Machol Wojciech

058 572 22 52

Maciszka Marian - Sołtys

058 572 10 07

Miotk Janina

058 676 63 28

Mutka Edmund

058 676 63 13

Nabak0wski Józef

058 676 63 10

Oberzig Krzysztof

058 677 87 00

Staszyński Janusz

058 676 63 15

Szur Czesław

058 572 22 36

Szymikowska Halina

058 572 22 35

Treder Franciszek

058 677 86 80

Wansel Albin

058 572 22 25