TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚW.

TAJEMNICE RADOSNE / poniedziałek, sobota /

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie Św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA / czwartek /

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Nauczanie Pana Jezusa
4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku

TAJEMNICE BOLESNE / wtorek, piątek /

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

TAJEMNICE CHWALEBNE / środa, niedziela /

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP w niebie

poniedziałek - Tajemnice radosne
wtorek - Tajemnice bolesne
środa - Tajemnice chwalebne
czwartek - Tajemnice światła
piątek - Tajemnice bolesne
sobota - Tajemnice radosne
niedziela - Tajemnice chwalebne

-----

Tajemnice radosne - poniedziałek, sobota
Tajemnice światła - czwartek
Tajemnice bolesne - wtorek, piątek
Tajemnice chwalebne - środa, niedziela