Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Pieśń na rozpoczęcie:

 

O Maryjo, witam Cię!

O Maryjo, kocham Cię!

O Maryja, pobłogosław

Wszystkie dzieci swe!

 

Modlitwa rzymska:

O Matko Nieustającej Pomocy. Z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż, więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus - Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

 

Pieśń:

 

Czytanie zgłoszonych próśb, na zakończenie, których celebrans dodaje:

O Maryjo, usłysz błagania nasze!

 

Prośby wspólne, po których wszyscy powtarzają:

Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.

 

Za chorych, abyś ich uzdrowiła

Za strapionych, abyś ich pocieszyła

Za płaczących, abyś im łzy otarła

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była

Za biednych i bezbronnych, abyś ich wspomagała

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych

 

Pieśń:

 

Czytanie zgłoszonych podziękowań, na zakoń­czenie, których celebrans dodaje:

O Maryjo, przyjmij dziękczynienie nasze!

 

Podziękowania wspólne, po których wszyscy powtarzają:

Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

 

Za uzdrowionych z choroby

Za pocieszonych w strapieniu

Za ocalonych z rozpaczy

Za podtrzymanych w zwątpieniu

Za wyzwolonych z mocy grzechu

Za wysłuchanych w błaganiu

Za litość nam okazaną

Za miłość Twoją macierzyńską

Za dobroć Twoją niezrównaną

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

 

Pieśń:

 

Modlitwa:

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spo­glądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać nasze błagania. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: pomagaj nam nieu­stannie.

 

Wezwania, po których wszyscy powtarzają:

Pomagaj nam nieustannie

 

Wielka Matko Boża

Pośredniczko nasza u Boga

Matko świętej wytrwałości

Wszechmocy błagająca

Szafarko łask wszelkich

Tronie miłosierdzia Bożego

Poręko naszego zbawienia

Pogromczyni mocy piekielnych

Kotwico naszej nadziei

Umocnienie słabych

Ucieczko uciśnionych

Żywicielko głodnych

Opatrzności ubogich

Cudowna lekarko w chorobach

Ratunku ginących grzeszników

Nadziejo zrozpaczonych

Patronko Misji świętych

Wychowawczyni powołań kapłańskich

Strażniczko czystości

Mistrzyni życia duchowego

Opiekunko rodzin

Czuła Matko sierot

Zbawienie umierających

Pani naszych losów

Przewodniczko pewna do nieba

Obrono nasza na sądzie

Wybawicielko z czyśćca

 

Modlitwa wspólna:

Pod Twoją obronę...

 

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić, od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Do Ciebie, Matko, szafarko łask

1. Do Ciebie, Matko, szafarko łask, * Błagalne pienia wciąż płyną. * Twa dobroć świeci nad słońca blask, * Nadzieją Tyś nam jedyną. * = W cierpienia czas pomocą darz i nieustannie ratuj nas!

2. Gdy Twojej chwały niebieski tron, * Daleki duszy cierpiącej, * Spoglądnij na nas przez obraz on * Pomocy Nieustającej. * = W cierpienia czas...

3. Twe oczy jakże łaskawe są, * Pociąga sło­dycz z nich Twoja, * Ufamy mocno, że ulżysz łzom, * I wsparciem staniesz się w znojach. * = W cierpienia czas...