KORONKA

DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wierzę w Boga...

 

Na dużych paciorkach

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,

Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,

A Pana naszego Jezusa Chrystusa

-   na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

Na małych paciorkach -10 razy

Dla Jego bolesnej Męki

-   miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

Na zakończenie - 3 razy

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

- zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.