WAŻNE INFORMACJE KANCELARYJNE

CHRZEST
• akt urodzenia dziecka (odpis),
• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE
• świadectwo chrztu,
• zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

I KOMUNIA ŚWIĘTA
• świadectwo chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO
• świadectwa chrztu, aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy,
• dowody osobiste,
• świadectwa I Komunii Świętej,
• świadectwa bierzmowania,
• ostatnie świadectwa katechizacji,
• zaświadczenia o uczestniczeniu w katechezie przedmałżeńskiej,
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – ślub konkordatowy /3 miesiące/.

POGRZEB KATOLICKI
• akt zgonu,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku /Komunii świętej/,
jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu /wystawia kapelan szpitala/.